Shamanisme
Shamanisme er den ældste metode til helbredelse af mennesker og alle levende væsener. Det shamanistiske verdensbillede er helhedsorienteret:  al er levende og forbundet med tynde tråde.  Hvad et menneske tænker, føler og handler ud, påvirker andre mennesker, og også alle andre niveauer af levende liv.
 
Overalt på jorden, hvor oprindelige folk lever i tæt afhængighedsforhold til naturen, findes der shamaner. Der er utallige former for shamanisme, men de er alle forbavsende ens i metode og livssyn. Alle traditioner bruger tromme eller anden form for rytmisk lyd, for at lette kontakten og adgangen til den åndelige verden. De fleste traditioner bruger hjælp fra dyr og kraftvæsner fra den anden verden, eller fra afdøde forfædre.
 


Shamanens opgave er at bygge bro mellem den åndelige, usynlige verden og den fysiske verden. Shamaner søger efter universel visdom og indsigt, for at hjælpe individer, fællesskaber og naturen til et harmonisk og kraftfuldt samspil.

Shamanen ved at der er flere virkeligheder; ikke kun den de fleste af os ser med det blotte øje. Shamanen rejser ubesværet ind og ud mellem virkelighederne og har dyb respekt for alle niveauer. Han/hun har gennem lang personlig træning, opbygget personlig kraft og hjælp fra åndeverdenen, så han/hun kan begå sig der og hente kraft og støtte tilbage til dem, der beder om hjælp.

At arbejde som shaman, eller anvende shamanistiske metoder i sit behandlingsarbejde, er åben for enhver. I mange oprindelige samfund var det ofte et arbejde eller en vej man blev "tvunget" ind i, enten ved arv fra familien eller gennem alvorlige sygdomsprocesser. I vores del af verden, moderne vestlige samfund, kan det være et kald, men også et valg man bevidst tager, på et tidspunkt i sit liv. Viden og metode som engang var forbeholdt de udvalgte, er nu givet fri til alle som vil tilegne sig den og anvende den, forhåbentlig konstruktivt. Det kræver naturligvis, som altid, træning og seriøs tilgang, og også en læremester.

Der er hårdt brug for vågenhed og bevidst samarbejde med den åndelige dimension, både i forhold til behandling af sygdom og bevarelse af ren og levende natur omkring os. For mig er shamanisme meget konkret og nede på jorden; et hverdagsliv baseret på shaman-istisk indsigt skaber enkelhed og respekt for alt levende.

Shamanisme kan være en vej til indre indsigt og til dyb forbindelse med naturen. Gennem en klar forståelse og forbindelse til elementerne, jord, ild, luft, vand og "space", kan man balancere sit indre følelsesliv, tanker og handlinger og dermed skabe fredfyldte relationer til sig selv, andre mennesker og verden.
 
Birgit Bastholm | Alkenvej 73, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 51 54 13 31 | birgit.bastholm@gmail.com