Proces

Procesarbejde er en unik terapeutisk metode til løsning af både personlige og kollektive konflikter. Procesarbejde er udviklet gennem de sidste 30-40 år af Arnold Mindell og andre, inspireret af fysik, buddhisme, Jungiansk dybdepsykologi, gestaltterapi, taoisme og shamanisme. (læs mere på www.processwork.org)
Procesarbejde har udviklet metoder til bevidstgørelse af ubevidste aspekter af personligheden; en mulighed for opvågning til hvem vi virkelig er.
Den grundlæggende filosofi bag enhver metode i Procesarbejde er at løsningen til vores problemer ligger i problemet selv. Med andre ord kan vanskeligheder, skuffelser, sår, sygdom og tab indeholde nøglen til vores helhed. Problemer og forstyrrelser kan blive kraftfulde vendepunkter, der kan bringe os i direkte kontakt med en større vision; kreativitet, potentiale og personlig kraft.
Procesarbejde har udviklet redskaber til at arbejde med utallige områder: drømme, kropssymptomer/ sygdom, afhængighed/ misbrug, indre udvikling, relationer, familier og grupper, konfliktløsning/ krig, ekstreme sindstilstande (psykisk sygdom, coma).
Birgit Bastholm | Alkenvej 73, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 51 54 13 31 | birgit.bastholm@gmail.com