Proces / Jeg tilbyder
Jeg tilbyder
Jeg tilbyder individuelle terapeutiske forløb over kortere eller længere tid, hvor vi vil arbejde med de problemstillinger, der lige nu er markante i dit liv. Ofte må vi tilbage og kigge/føle på barndommens hændelser, sår og eventuelle traumer. Personlighedsmønstre bliver grundlagt tidligt. Der kan gemme sig smertelige følelser, som er ubevidste og som må konfronteres, for at kunne slippe fri af fortidens tyngde. Det er vigtigt at anerkende og acceptere sin personlige biografi, men også at kunne slippe den, på sigt, så nye mere autentiske potentialer kan få plads og kraft.
At foretage et skift af dit forhold til dig selv og livet omkring dig, er en livslang proces. Fasttømrede barndomsmønstre er ikke sådan lige at forandre. Det kræver mod, kræfter, vedholdenhed og vilje. Det kræver også hjælp fra andre mennesker, som har gået vejen selv og derfor har metode, indsigt og ikke mindst, medfølelse. Ingen af os klarer det uden at række ud efter hjælp, støtte og visdom fra andre.
Terapi er ikke en livslang proces; relationen mellem terapeut og klient skal kunne slippes igen og ikke blive et afhængighedsforhold. Terapi kan være et nødvendigt skub på forskellige tidspunkter i livet, hvor man kan føle sig fortabt, låst fast, forladt eller fanget i smertefulde tilstande. Det er ofte en smerte-tilstand der driver os ind i et udviklingsforløb. Smerten stiller os uden for den dør, der kan åbne ind til vores sande kerne. Nøglen til døren finder vi i de terapeutiske eller meditative metoder, som passer til os.
 
Proces-terapeutiske metoder, som jeg har særlig erfaring med:
 
• Sygdom og kropssymptomer:
• Tydning af drømme og arbejde med ”Barndoms-drømme”
• Arbejdet med ”Skyggen”
• Arbejdet med bardoms-sår

læs beskrivelser nedenfor

Sygdom og kropssymptomer:
Mindell har udviklet begrebet ”drømmekrop” og mener at vi ikke alene drømmer om natten, men at kroppen drømmer hele tiden. Kroppen udtrykker således de ubevidste underliggende processer, som vores personligheder ikke ønsker at vedkende sig, især dem der skaber konflikter i forhold til hvordan vi normalt forstår os selv. Kroppen kan således komme til at udtrykke disse processer gennem sygdom, ubehag og smerte.
Ved at forstørre kropssymptomet og hjælpe det nysgerrigt og kærligt frem, kan vi opnå kontakt med den bagvedliggende impuls. Hvem skaber kropssymptomet? Derved kan selv uforståelige og skræmmende sygdomsprocesser give mening og indsigt i personlighedens væsen. Vi kan begynde at leve det der driver den skræmmende impuls mere konstruktivt og bevidst i vores liv, og på en måde prøve at befri vores fysiske krop for byrden.

Tydning af drømme og arbejde med ”Barndoms-drømme”
En barndomsdrøm refererer i denne sammenhæng til en natlig drøm, som vi husker fra vores barndom, som helt særlig intens. Det kan være en enkeltstående drøm eller et tilbagevendende drømme-tema. Ofte vil disse drømme have en skræmmende del; noget eller nogen der er efter os og truer os på livet.
Carl Gustav Jung, (schweizisk psykiater, der udviklede dybde-psykologien) mente at disse særlige drømme kunne antyde en slags ”myte” for vores liv og tydeliggøre temaer og modsætningsforhold som personligheden udfordres til at løse gennem livet. Hvis vi kigger godt efter vil denne drøms eventuelle konflikt, dukke op igen og igen i mange forskellige former: kropssymptomer, relationsvanskeligheder, afhængighedsproblemer, ændrede bevidsthedstilstande, sociale spændinger osv.
Det er spændende at opdage hvordan vi lever vores myte, og det giver mening og indsigt at forsøge at forbedre de måder, vi løser vores indre modsætninger på. Det er livs-temaer vi på en måde aldrig bliver færdige med. Men der er stor forskel på være bevidst om sine indre konflikter og på ubevidst at lade dem leve os. Når vi kender os selv kan vi genkende mønstret og foretage et skift til et højere aspekt af vores personlighed. Genkendelsen og opmærksomheden kan få os til at slappe mere af og udvikle humor og selvrespekt.

Arbejdet med ”Skyggen”
Vi har alle ubevidste sider vi ikke tør leve. I stedet ser vi dem i andre mennesker og udtrykker enten foragt eller forblændelse, alt efter om vi opfatter kvaliteterne positivt eller negativt. Det er vigtigt at stoppe op og reflektere over hvad der egentligt foregår. Ved nærmere eftersyn er alt hvad der vækker emotionelle følelser hos os, aspekter af vores egen natur og derfor noget vi selv må tage ansvaret for.
Gennem den proces-terapeutiske metode kan vi tydeliggøre vores ubevidste skyggesider, anerkende dem som værende en del af os selv og forvandle kraften i dem til nye kreative livsformer.

Arbejdet med bardoms-sår
Mange af os er blevet misforstået i vores inderste væsen, allerede fra barnsben. Forskellige omstændigheder og vilkår kan have såret os dybt og tilpasning blev nødvendig for at opnå anerkendelse og kærlighed fra vores omsorgspersoner. Vores sande natur blev gemt væk, ned i den ubevidste undergrund. Denne meget smertelige oplevelse, kalder Procesarbejde for ”fragmenterings-punktet”. Det svarer til at opgive sig selv. De nye strategier som følge af fragmenteringen, bygger på overlevelse, snarere end indre sandhed. Disse fragmenterings-strategier styrer alle aspekter af vores liv, måske hele vores liv og snyder os til at tro, at de er vores sande identitet.
For at kunne leve sig selv fuldt ud, må man kende sin dybeste smerte og ikke længere flygte væk fra den. Fragmenteringen af personligheden må samles igen, for at man kan blive sig selv. Man må tage livtag med sin egen indre frygt. Det gør ondt at møde sin dybeste smerte, men magter man det, åbenbares friheden og mødet med sig selv. Det gør uendeligt godt at finde hjem.
Birgit Bastholm | Alkenvej 73, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 51 54 13 31 | birgit.bastholm@gmail.com