Shamanisme / jeg tilbyder
 
Jeg tilbyder:
Jeg bruger forskellige shamanistiske metoder til helbredelse og udvikling. Ofte kan disse metoder supplere en terapeutisk proces, men de kan også stå alene. Når jeg arbejder shamanistisk, bruger jeg røgelse/urter til at rense og trommens rytme til at åbne til ”den anden verden”.

• Sjæletab
• Heling af sygdom og ubalance
• Hentning af personlig kraft og hjælpere

Soul-retriveal (sjæletab) :
De fleste af os har ”mistet” dele af os selv, hvis vi har været udsat for chok, traumer, ulykker, operationer eller lang tids undertrykkelse af vores sande kræfter. Symptomerne kan udtrykke sig både fysisk, psykologisk og socialt; tilbagevendende sygdomsprocesser, depressioner, social isolation, følelsen af at mangle noget, længsel efter helhed og mening. Det kan lade sig gøre at ”hente” tabte sjæledele hjem og kan være en meget stærk personlig udviklingsproces, over tid.
Jeg kan aldrig love på forhånd at lave en sjælehentning. Personen der ønsker et sådant arbejde skal være klar til at give plads til de kvaliteter, der en gang forsvandt, af en særlig grund. Måske skal der gives slip på mønstre eller faste overbevisninger, før det kan ske. Nogle gange sker det spontant; den tabte sjæledel viser sig selv og tilbyder heling. Andre gange kan det være en proces over tid, med ”forhandlinger” frem og tilbage.

Heling af sygdom og ubalance:
Det shamanistiske perspektiv på sygdom og ubalance er ret enkel: enten mangler vi noget, som skal tilføres eller også har vi noget, der skal fjernes. Begge dele er muligt ved hjælp af forskellige metoder.

Hentning af personlig kraft:
De fleste af os står med jævne mellemrum i særligt kritiske livs-situationer og har brug for hjælp. Vi kan søge denne hjælp shamanistisk ved hjælp af tromme-rejser. Det shamanistiske univers, der kan åbne sig for os, er ofte kreativt og med et andet billedsprog end vi er vant til. Jeg kan guide dig til selv-indsigt og tolkning af de svar du får. Samtidig kan jeg rejse for dig og bede om klarhed og retning til dig og dit liv fremover.
Det kan være en stor hjælp i særligt udfordrende situationer at have en ”skjult” hjælper ved sin side. Det kan være et dyr med specielle kvaliteter, som netop du har brug for. Det kan være en visdoms-figur eller kontakt med dine forfædre, som altid vil kunne tilbyde beskyttelse. Vi er alle forbundet med den åndelige verden, ofte ubevidst. Jeg kan skabe kontakten mellem dig og dine hjælpere, til glæde for dig og dit liv.
 
Birgit Bastholm | Alkenvej 73, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 51 54 13 31 | birgit.bastholm@gmail.com