Døden / Jeg tilbyder
Jeg tilbyder privat hjælp til døende og deres pårørende.
 
At blive ramt af uhelbredelig sygdom er skræmmende og meget udfordrende for både den syge og de nærmeste pårørende. Alle tidligere rytmer i livet kan blive slået i stykker og frygten for udfaldet og eventuel død, kan fylde alt. Funktioner som den syge før mestrede, kan forsvinde og må overtages af andre omsorgspersoner. Den syge og de nærmeste pårørende mister fodfæste og kommer måske i alvorlig krise. 
 
Hos de fleste vil denne situation udløse svære følelsesmæssige tilstande som angst, uvished, afmagt, vrede og sorg. Der kan opstå håb om helbredelse og benægtelse af sygdom. Det kan være en lang proces at komme til rette med sin skæbne; hvorfor lige mig? Har jeg gjort noget forkert? Mange eksistentielle spørgsmål kan kræve indre reflektion og svar.
 
De fleste mennesker kender ikke meget til dødsprocessen. De pårørende har måske aldrig før set et dødt menneske eller oplevet nogen dø. De kan blive i tvivl; hvilke tegn skal man kigge efter og hvordan kan man bedst hjælpe? Den døende selv kan være bange og mangle viden og tilgang til egen død.
 
Det er min erfaring at de fleste fysiske, psykologiske og sjælelige lidelser i forbindelse med dødsprocessen, kan lindres. Men det kan kræve faglig dygtighed, ro, nærvær og omsorg. Det er muligt at dø afklaret og i fred med sig selv og verden.
 
Det er også min erfaring at hvis den døende har tiden, er det vigtigt at foretage et slags "oprydningsarbejde". Måske er der konflikter der skal løses, ord der skal siges eller skrives, nag der skal slippes eller noget der skal tilgives. Det kan også være meningsfuldt at samle sin visdom og essensen af sin erfaring fra levet liv, for at give dette videre.
 
Den døende må give slip på al tilknytning; værdier, relationer, egen krop og sind. De pårørende må prøve at give slip på den døende og ikke holde denne tilbage. Det er ikke altid nogen let proces.
 
Den døende kan forberede sig bevidst på døden. Som en ultimativ åndelig proces. Det kræver mod, tillid og et afklaret sind. Hvis man kan hvile i sit hjerterum og forbinde sig med kærlighed og lys, kan det være en stor hjælp. Måske kan man bede om hjælp fra det højeste spirituelle symbol man kender; Jesus, Buddha, Jomfru Maria eller rent lys og kærlighed uden navn.
Andre kan opnå lindring fra naturen: den høje himmel, solen. havet. Nogen længes efter at blive modtaget af afdøde kære, som de har oplevet har vist sig for dem under deres sygdomsforløb.
 
 
 Jeg kan tilbyde støtte til både den døende og de pårørende:
 
• Hjælp til afklaring af behov
• Terapeutisk hjælp til udredning af indre og ydre konflikter
• Eksistentiel samtale om livet og døden
• Hjælp til skabelse af ”personlige spor” ; livshistorie, breve, kreative ting
• Meditation til indre ro og accept
• Støtte til sorgprocesser
• Støtte til tilgivelse
• Lindring af fysisk, psykisk og sjælelig smerte


 
Birgit Bastholm | Alkenvej 73, 8660 Skanderborg  | Tlf.: 51 54 13 31 | birgit.bastholm@gmail.com